برای خرید اینترنتی نیازی به عضویت در سایت نیست و به راحتی می توانید  بعد از خرید اینترنتی یا از طریق سامانه پرداخت بانک ملت و یا واریز مبلغ به یکی از حساب یا شماره کارت های ذیل  شماره فیش یا شماره پیگیری را به شماره  ۰۹۱۴۳۰۰۰۰۹۶  بصورت پیامک ارسال نمایید و یا بعد از واریز وجه شماره فیش را در قسمت ثبت فیش بانکی در کنترل پنل خود وارد نمائید.

شناسه شبا

شماره کارت

شماره حساب

نام بانک

ردیف

IR750620000000201280045000
IR210120020000005110752957
۶۳۶۲-۱۴۱۰-۷۸۶۷-۴۰۶۷
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۵۳۸-۳۷۴۱
۶۰۳۷-۹۹۷۵-۴۶۲۴-۰۸۱۴
۶۰۳۷-۶۹۱۵-۱۹۰۷-۶۶۹۹
۰۲۰۱۲۸۰۰۴۵۰۰۰
۵۱۱۰۷۵۲۹۵۷
٠٢٠٠٠٨٧٢۴٠٠٠٩
٠٢١١٣٣۴٣۶۵٠٠٠
بانک آینده
بانک ملت
بانک ملی
بانک صادرات
۱
۲
۳
۴
! تمامی حساب ها بنام مصطفی مقصودی می‌باشد.

! لطفا پس از واریز وجه شماره پیگیری را  به این مجموعه اعلام نمائید.